Neuro-vývojová terapie (NVT) a stimulace (NVS)

Neuro-vývojová terapie a stimulace, založena PhDr. Marjou Volemanovou, PhD, patří do kategorie psychomotorických terapií. Ta je charakteristická tím, že při ní dochází k ovlivňování duševních funkcí a osobnosti člověka řízeným pohybem. Pohyb je nezbytnou součástí vývoje lidské osobnosti a vytváří vědomí tělesného ,,JÁ“. Změny navozené vědomým pohybem mají bezprostřední vliv na naši psychiku. Pohyb je řízen z centrální nervové soustavy, a proto pohybová aktivita přímo souvisí s činností CNS, tudíž s intelektem a psychikou.

Metodami NVT a NVS se snažíme vyřešit příčinu mnoha problémů učení a chování inhibicí primárních reflexů. V prvních měsících života mají vrozené primární reflexy za úkol zajistit životně důležité funkce pro přežití. Díky primárním reflexům se mozek postupně naučí správně kontrolovat fungování těla, zpracovávat vizuální a zvukové informace, získávat rovnováhu atd.

Když primární reflexy splní svůj úkol, musí být během prvního roku potlačeny vyššími mozkovými funkcemi, aby se mohl mozek vyvíjet neurologicky správným způsobem. Pokud tomu tak není a primární reflexy dále přetrvávají, může to mít negativní vliv na smyslové vnímání, rovnováhu, koordinaci pohybů, spolupráci mozkových hemisfér. Děti potom ve svém vývoji převážně v 1. roce zaostávají (nebo přeskakují některé fáze vývoje) a později se mohou objevit problémy se psaním, čtením, příznaky ADHD a ADD, dysfázie, dyslexie, dyspraxie, logopedické a ortoptické vady, neurózy, autismus. Problémy způsobené primárními reflexy mohou přetrvávat i do dospělosti. Někteří dospělí například špatně zvládají stres každodenního života, mají potíže s trávením aj.

Důvodů, proč primární reflexy přetrvávají, je celá řada a často nemáme možnost to ovlivnit. Je to např. rizikové těhotenství, náročný nebo předčasný porod, nemoci v raném věku, dědičnost a stres převážně v prvním roce života.

Neuro-vývojová terapie a stimulace je založena na jednoduchých cvicích, které často napodobují pohyb vyvolaný primárními reflexy. Tím dáváme mozku druhou šanci, aby se postupně naučil správně kontrolovat fungování těla. Vhodnými cviky se záměrně vyvolá primární reflex a jeho častým opakováním reflex uhasne. Tak se změní pohybový vzorec těla, a pak můžeme očekávat i odpovídající změny v psychických procesech.

Na první konzultaci se provede vstupní vyšetření přetrvávajících primárních reflexů a stanoví se konkrétní cvičební plán, podle kterého následně doma cvičíte. Cvičení trvá 10 minut denně a skládá se obvykle ze 3 až 5 cviků. Po 7 až 21 dnech se série cviků obměňuje.

Následně se dochází na kontrolní vyšetření, kde se sleduje posun vyhasínání reflexů, cviky se posunou či stávající nahradí obdobnými. Kontrolní sezení probíhají obvykle jednou za 5 až 7 týdnů, vždy se ale vychází z pokroků a individuálních potřeb každého jedince. Celý program trvá 6 – 12 měsíců a je potřeba ho dokončit. Cvičení je vhodné pro děti od 4 let i pro dospělé.

Jednotlivé cviky se Vám předvedou, vyzkoušíte si je a pro jejich zapamatování se dávají podpůrné prostředky.

Potíže, které jsou způsobeny přetrvávajícími primárními a přechodnými reflexy si můžete přečíst zde.

U dětí, které mají opravdu poruchy učení/řeči/autismu, a nejen špatně stanovenou diagnózu na základě projevených symptomů, se inhibicí primárních reflexů alespoň jejich potíže zmírní/odlehčí. Více se pak mohou soustředit na svůj problém, protože nejsou již zatíženy reflexy a jejich posuny pomocí jiných terapií (např. logopedie, speciální pedagogiky, kineziologie, Benaudiry aj.) jsou výraznější (rychlejší).