Kineziologie 3 in 1 (One Brain)

Zakladateli kineziologie One Brain (v roce 1983) byli Gordon Stokes a Daniel Whiteside. Stokes ve své práci využíval behaviorální genetiku (genetiku chování), psychodrama, hru na postavy. Whiteside společně se svými rodiči byli průkopníky genetiky chování – metody, která by měla pomoci pochopit instinktivní chování lidí. Na základě toho byl vytvořen mezinárodně uznávaný systém v oblasti vrozených vzorců chování. Do tohoto systému se vložily i jednotlivé korekce (oprava energie pomocí cviků, které zprůchodňují energii v meridiánových drahách), svaly a svalové okruhy, vhledy do struktur a nauka o Bachových esencí, které působí na lidskou psychiku a tělo.

Název kineziologie One Brain (Jednotný mozek) je odvozen od ideální funkce mozku, kdy pravá i levá mozková hemisféra dokonale spolupracují.

Emocionální stres či trauma vyvolává špatnou komunikaci mezi pravou a levou mozkovou hemisférou. Tento stav tělo vnímá záporně a dochází k zablokování energií v mozku a následně i v dalších částech těla. Energie prochází tělem po drahách, kterým se říkají meridiány, každý orgán se váže s některým meridiánem. Jestliže dojde k přerušení energií v daném orgánu nebo v meridiánové dráze, nastává v těle nerovnováha. Ta se projevuje psychickými nebo fyzickými problémy či jejich kombinací.

Terapeut klienta dostává sestupně do věkové příčiny (tu zjistí ze svalu), která problém vyvolala. Tělo, mysl i duše moc dobře , kdy to bylo, i když si to vědomě nepamatujeme. Nevědomost je zdrojem mnoha potíží a jedinou protiváhou nevědomosti je vědění. Rozebráním situace ve vytestovaném věku, dojde k jejímu pochopení nebo ke zjištění, že už nejsme bezbranným dítětem. Na daný problém se změní náhled a negativní emoce pak mohou odejít. Tak dojde k obnovení toku energie v orgánu či dráze, hemisféry začnou spolupracovat a spustí se samoozdravný proces.

Spolupráci hemisfér nebo zprůchodnění energie v těle je někdy potřeba ještě více podpořit korekčními cviky, které se cvičí po určitou dobu doma. Pro posílení nebo zklidnění psychiky se mohou individuálně namíchat Bachovy esence či doporučit vhodné bylinky.

Kineziologie se vede i s dětmi. Pokud jsou děti velmi malé, práce se kombinuje nebo vede jen přes rodiče. Nemoci dětí jsou v polovině případů odrazem problémů rodičů. V takové situaci ,,stačí“ vyřešit rodiče či rodovou linii a děti se samy dorovnají. Jak je to možné? Děti mají bezpodmínečně rády své rodiče a chtějí jim od starostí, nemocí, zármutků pomoci. Tyto bolesti od nich přebírají nebo se s nimi ztotožňují. V té druhé polovině případů je potřeba u dětí zjistit, zda jejich nemoce (potíže) nejsou způsobeny přetrvávajícími primárními reflexy, které je potřeba inhibovat.

Dětem je potřeba věnovat obzvlášť péči a vést je správně životem (podrobnější informace).

Využití kineziologie:

 • stresy, strachy, fobie, závislosti
 • problémy s učením, koncentrací, komunikací, žárlivostí
 • problémy s otěhotněním, potraty
 • chronické záněty a zdravotní problémy
 • alergie, ekzémy, poruchy imunity
 • bolesti zad, kloubů
 • autismus
 • úrazové a poúrazové stavy
 • rodinné a partnerské vztahy
 • pracovní nespokojenost
 • sebedestruktivní chování
 • špatné životní nasměrování, nešťastný život

S klientem se pracuje individuálně. Proto využití této metody je obrovské, ne však neomezené. U lidí s těžkými letitými depresivními stavy, kteří užívají několik druhů antidepresiv najednou, se nemohou současně řešit jejich problémy i kineziologií. Úkolem antidepresiv je tlumit emoce, což se s kineziologií neslučuje, protože ta s emocemi pracuje. V tomto případě je vhodné začít řešit psychiku např. neuro-vývojovou terapií (stimulací), jógou, meditací.

Kineziologie je založená především na vzájemné spolupráci. Nikdo za nikoho problémy terapií nevyřeší. Cílem je najít cestu / řešení, jak svůj život / problém uchopit a vést ho správným směrem. Tak se člověk naučí naslouchat sám sobě, vážit si sebe a postavit si v životě priority. Odměnou je navrácené zdraví, dobré vztahy a spokojený život.

V případě, že se řeší hluboký / dlouhotrvající problém nebo několik problémů najednou, je potřeba je řešit postupně a přijít na kineziologii vícekrát, většinou v rozmezí 5 až 8 týdnů.