Ve Flow Atelieru v budově Fyzioterapie Holubova se můžete setkat s Ing. Veronikou Jiráskovou, terapeutkou odborných metod, které mezi sebou vzájemně kombinuje a individuálně přizpůsobuje potřebám každého jedince.

Její terapeutické metody jsou zaměřeny na spolupráci hemisfér a dalších částech mozku, což se pozitivně odráží na CNS, psychické pohodě a fyzickém zdraví.

Veronika Jirásková vystudovala školu, která jí pomohla porozumět biochemickým reakcím v lidském těle a pochopit, že pro jejich rovnováhu je důležitá vyvážená strava, zvláště v psychicky náročném období (pro podrobnosti tady). Své vzdělání si poté rozšířila absolvováním 13 stupňů kineziologie 3 in 1, jenž dokáže identifikovat a uvolňovat stres a ve své praxi tuto metodu využívá již 10 let.

Základní a pokračovací kurzy neuro-vývojové terapie a stimulace pod vedením PhDr. Marje Volemanové, PhD. jí prohloubily znalosti nejen v oblasti centrální nervové soustavy. Tyto znalosti taky využívá pro osoby s poruchami sluchového zpracování a nyní pracuje i jako terapeutka (trenérka), vyškolená Holgerem Raddatzem, pro centrum Benaudira. Ve svém volném čase se věnuje rodině, sebevzdělávání a meditacím.

 

Ve Flow Atelieru v budově Fyzioterapie Holubova se můžete setkat s Ing. Veronikou Jiráskovou, terapeutkou odborných metod, které mezi sebou vzájemně kombinuje a individuálně přizpůsobuje potřebám každého jedince.

Její terapeutické metody jsou zaměřeny na spolupráci hemisfér a dalších částech mozku, což se pozitivně odráží na CNS, psychické pohodě a fyzickém zdraví.

Veronika Jirásková vystudovala školu, která ji poskytla porozumění biochemickým reakcím v lidském těle, a že pro jejich rovnováhu je důležitá vyvážená strava, zejména vitamínů, hlavních a ostatních prvků (pro podrobnosti zde). Své vzdělání si poté rozšířila absolvováním 13 stupňů kineziologie 3 in 1, která dokáže identifikovat a uvolňovat stres a ve své praxi tuto metodu využívá již 10 let.

Základní a pokračovací kurzy neuro-vývojové terapie a stimulace pod vedením PhDr. Marje Volemanové, PhD., ji pomohly prohloubit znalosti nejen v oblasti centrální nervové soustavy. Tyto znalosti taky využívá pro osoby s poruchami sluchového zpracování a nyní pracuje i jako terapeutka (trenérka), vyškolená Holgerem Raddatzem, pro centrum Benaudira. Ve svém volném čase se věnuje rodině, sebevzdělávání a meditacím.

 

Ve Flow Atelieru v budově Fyzioterapie Holubova se můžete setkat s Ing. Veronikou Jiráskovou, terapeutkou odborných metod, které mezi sebou vzájemně kombinuje a individuálně přizpůsobuje potřebám každého jedince.

Její terapeutické metody jsou zaměřeny na spolupráci hemisfér a dalších částech mozku, což se pozitivně odráží na CNS, psychické pohodě a fyzickém zdraví.

Veronika Jirásková vystudovala školu, která jí pomohla porozumět  biochemickým reakcím v lidském těle a pochopit, že pro jejich rovnováhu je důležitá vyvážená strava, zvláště v psychicky náročném období (pro podrobnosti tady). Své vzdělání si poté rozšířila absolvováním 13 stupňů kineziologie 3 in 1, jenž dokáže identifikovat a uvolňovat stres a ve své praxi tuto metodu využívá již 10 let.

Základní a pokračovací kurzy neuro-vývojové terapie a stimulace pod vedením PhDr. Marje Volemanové, PhD. jí prohloubily znalosti nejen v oblasti centrální nervové soustavy. Tyto znalosti taky využívá pro osoby s poruchami sluchového zpracování a nyní pracuje i jako terapeutka (trenérka), vyškolená Holgerem Raddatzem, pro centrum Benaudira. Ve svém volném čase se věnuje rodině, sebevzdělávání a meditacím.