Kniha Léčivá síla meditace dokumentuje průlomové veřejné setkání mezi Jeho Svatostí dalajlamy, lékaři a vědci. Institut Mind and Life XIII (věda a klinické uplatnění meditace) poukazuje na samoozdravnou povahu lidského organismu a na potenciál systematického mentálního tréninku pro optimální funkci dynamické rovnováhy (zdraví) na úrovních – poznávací, emocionální, interní, somatické vztahové i transcendentní. Experti zde velmi záživným stylem pojednávají o tom, jak lze zapojit mocnou léčivou sílu mysli způsoby, které jsou stále více objasňovány vědeckými objevy.

V knize naleznete přednášky, studie s obrázky se zaznamenanými důkazy účinku meditací a dalších technik na lékařských a vědeckých přístrojích.


Příklad konkrétních přednášek:


Uplatnění bdělé meditace v medicíně a psychiatrii – program snižování stresu bdělostí – předkládány výsledky dvou vědeckých studií – jedna hodnotí čištění pleti lupénky, druhá řeší emocionální zpracování v kortikálních oblastech mozku a doprovodné účinky na imunitní funkci.

Vzájemná komunikace mysli – mozku – těla a meditace – mnoho biologických systémů existuje v síti neuronových a endokrinních vazeb, které zprostředkovávají vliv mozku na periferní biologické funkce. Vazby z těla do mozku jsou u většiny těchto systému vzájemné. Toto anatomické a funkční uspořádání umožňuje mysli ovlivňovat tělo a obráceně. Meditace je forma mentálního tréninku, který obnáší dobrovolné předělání vzorců neurální aktivity a může skrze tyto mechanismy vyvíjet účinky na periferní biologii. V přednášce jsou příklady studií neurálních, imunitních a endokrinních změn vyvolaných meditací, aby se zde ukázaly mechanismy, kterými může meditace přispívat k lepšímu mentálnímu i fyzickému zdraví. Amygdala a ventral striatum hrají významné role a jsou vzájemně propojeny s kortikálními regiony, zejména s přední kůrou mozkovou. Tyto emoční obvody mají dvojsměrnou komunikaci s tělem, včetně autonomní nervové soustavy, endokrinního a imunitního systému. Plyne z toho, že když změníme mozek, nevyhnutelně tím ovlivníme tělo. A naopak, když se změní tělo, projeví se to i na mozku. Meditace posiluje schopnost přední kůry regulovat emoce.

Neurobiologie adaptivních a zhoubných účinků stresu – během stresu přestaneme trávit, růst a opravovat svoje tělo i vypneme svůj imunitní systém. Proměna mysli je jedna z nejlepších věcí, jaké může člověk udělat pro to, aby změnil svou hladinu stresu a posílil svůj imunitní systém. A je mnohem rozumnější dosáhnout toho cvičením své mysli než užíváním placeba.

Meditace a mentální zdraví – v léčbě úzkosti a deprese. Deprese je stav extrémní nerovnováhy mezi tělem a myslí, a také egem. Když se cítíme na dně, jisté oblasti mozku (cingulum 25) se stávají vysoce aktivními, můžeme pozorovat deaktivace jiných mozkových regionů (těch, které jsou zodpovědné za aktivní poznávání). Je to, jako by se emocionální mozek s příchodem smutku zapnul a myslící mozek dočasně vypnul, což probíhá vysoce koordinovaným způsobem. Když stoupne aktivita v předním cingulu – když vyjádříme soucit (meditace cvičením soucitu), pak na úrovni mozku vzniká nový stav rovnováhy, tím že se méně zaměřujeme na sebe a více na druhé. Bdělost a další formy meditace zabrání, aby nerovnováha zašla příliš daleko. Bdělost a další formy mohou přispívat k rychlejšímu obnovení rovnováhy v jednotlivých částech mozku. U meditujících pacientů dochází k významným změnám jejich chápání povahy utrpení. Změní svůj pohled na nepříjemné a bolestivé zkušenosti a tato změna pohledu je vede také ke změně v tom, jaký k těmto zkušenostem zaujímají vztah. Podáváním antidepresiv je relativní úleva od utrpení, meditace je konečnou úlevou od utrpení – vlastní duchovní stezka.

Meditace a fyzické zdraví – fyzické nemoce jsou modulovány psychickými procesy, jako jsou události a emoce stresujícího života. Meditace u jistých typů fyzických onemocnění mají pevnější základ v moderním vědeckém výzkumu – používání meditací u kardiovaskulárních nemocí a zdravotních potíží, které zahrnují primární imunitní složku. Kontrolní studie infarktu myokardu proběhla v 52 zemích a její výsledky vyšly v časopise The Lancet. Tato studie s názvem INTERHEART zjistila, že psychosociální stres se téměř ze 40 % podílí na riziku infarktu myokardu. Lékaři a vědci pracující ve světě těla, s jeho imunitním systémem zjistili, že samotný imunitní systém je řízen mozkem.

Stres způsobuje změny v přívodu krve do srdce. Může vyvolat infarkt i žaludeční vředy, může snížit odolnost vůči mnoha dalším nemocem a může způsobit i klinickou depresi. Klinická deprese souvisí s abnormalitami v činnosti mozku, přičemž mentální trénink může do jisté míry zlepšit tyto funkce, které následně zmírňují klinickou depresi. A to je velmi mocný nástroj. Není to přímo léčba, ale doplněk, který nám pomáhá vypořádat se s velmi bolestivým lidským traumatem a taky mu předcházet.

Další odborně psanou knihou je Vesmír v jediném atomu. Po čtyřiceti letech studia s řadou největších vědeckých mozků světa, celoživotních meditacích a duchovním i filozofickém bádání nabízí dalajlama brilantní odpověď na otázku, proč všechny cesty směřující k poznání (vědecké i duchovní) musejí usilovat o vytvoření úplného obrazu pravdy. Prostřednictvím analýzy darwinismu i karmického učení, kvantové mechaniky i filozofického pohledu na podstatu reality, neurobiologie i studia vědomí, dalajlama objasňuje významné paralely mezi kontemplativním i vědeckým zkoumáním světa kolem nás.