Primární reflexy

Moroův reflex (úlekový) a problémy při jeho přetrvání:

 • dítě neumí odfiltrovat žádné vnější stimuly – např. hluk z okolí ho natolik zaměstná (přetíží), že má problémy s koncentrací, soustředěním – hyperaktivita (ADHD) nebo naopak hypoaktivita (ADD)
 • extrémní plachost
 • malé sebevědomí
 • citlivost na světlo, problémy s černými písmenky na bílém papíře
 • alergie
 • agrese
 • emoční labilita
 • nemá rád překvapení
 • problémy s ovládáním pohybů očí
 • neznání hranice (fyzické, emoční, prostorové ani časové)
 • v dospělosti – problém se zvládáním stresu, úzkosti, syndrom vyhoření, problémy se zažíváním

Palmární a plantární reflex (úchopové reflexy rukou i nohou) a problémy při jejich přetrvání

Palmární reflex

 • špatná jemná motorika (pohyby rukou)
 • špatné držení tužky
 • špatná artikulace – existuje spojení mezi pohyby rukou a pohyby úst (Babkin respons)
 • ruka může být hodně citlivá na dotek
 • dítě dělá pohyby úst/ jazykem, když zkouší psát

Plantární reflex:

 • špatné našlapování chodidla při chůzi
 • problémy s rovnováhou

Asymetrický tonický šíjový reflex (ATŠR) a problémy při jeho přetrvání

 • problémy s koordinací ruka-oko
 • problémy se psaním, protože je těžké ovládat ruku
 • problémy dát ruku přes střed těla – např. dítě, které píše pravou rukou, má problémy psát na levé straně papíru
 • nesoulad mezi mluveným a psaným projevem
 • problém s rozvojem laterálních pohybů očí, jako je sledování řádků očima, což je nutnost pro čtení i psaní
 • zhoršená automatická kontrola rovnováhy
 • bilaterální integrace – používání obou polovin těla odděleně
 • přetrvávání zkřížené nebo nejasné laterality (např. dítě neupřednostňuje jednu ruku při psaní) i po dovršení 8 let věku

Hledací a sací reflex a problémy při jeho přetrvání

 • jazyk zůstane v puse příliš vpředu (jazyk skoro kouká ven), tím je ztíženo žvýkání a polykání, dítě může slintat
 • problémy s mluvením/ artikulací
 • špatná jemná motorika
 • nadměrná citlivost v oblasti kolem pusy

Spinální Galantův reflex a problémy při jeho přetrvání

 • problém sedět v klidu
 • problémy s koncentrací a koordinací
 • špatné držení těla
 • pomočování nad 5. let věku
 • může se podílet na vývoji skoliózy

Tonický labyrintový reflex (TLR) a problémy při jeho přetrvání

 • problémy s rovnováhou, nevolnost způsobená jízdou autem
 • horší držení těla, hypertonus (TLR dozadu) nebo hypotonus (TLR dopředu) svalů, kulatá záda (TLR dopředu) nebo naopak tendence chodit po špičkách (TLR dozadu)
 • neschopnost vidět vzdálenosti
 • horší konvergence očí, děti píšou zdola nahoru
 • dítě se nenaučí otočit obraz v mozku – vidí svět vzhůru nohama

​​​​​​​Přechodné reflexy

Landau reflex a problémy při jeho přetrvání

 • špatná rovnováha
 • problémy s rychle střídajícími se pohyby: běhání, skákání na jedné noze, skákání snožmo, protože dítě nemůže vědomě natáhnout nohy

Symetricky tonický šíjový reflex a problémy při jeho přetrvání

 • tendence „se zhroutit“, dítě skoro leží na konci školní hodiny hlavou na stole
 • špatná komunikace horní a dolní poloviny těla
 • veškeré problémy učení
 • nemůže normálně lézt (jedině s nohama nahoru nebo zablokovanými lokty),
 • problémy s opsáním textu z tabule
 • sedí na jedné nebo na obou nohou, „visí“ na židli, leží na stole
 • problémy zaostřit oči do dálky a rychle zpět, špatné 3D vidění
 • nemůže se soustředit, když musí neustále sedět v jedné poloze
 • hůř se naučí plavat (plave radši pod vodou)

Podrobnější informace o přetrvávajících reflexech si můžete přečíst na RED TULIP CZ