Kineziologie One Brain (Jednotný mozek)
Kineziologie One Brain

Zakladateli kineziologie One Brain (v roce 1983) byli Gordon Stokes a Daniel Whiteside, Stokes ve své práci využíval behaviorální genetiku (genetiku chování), psychodrama, hru na postavy. Whiteside společně se svými rodiči byli průkopníky genetiky chování, metody, která by měla pomoci pochopit instinktivní chování lidí. Vytvořil mezinárodně uznávaný systém v oblasti vrozených vzorců chování. Do tohoto systému vložil jednotlivé korekce (oprava energie pomocí cviků, které zprůchodňují energii v meridiánových drahách) a nauku o Bachových květových esencí, které působí na lidskou psychiku a tělo. Nepůsobí chemicky, ale informativně (tak jako ostatní bylinky), tím se zvýší energetická vibrace těla pro uvědomění.

Název kineziologie One Brain (Jednotný mozek) je odvozen od ideální funkce mozku, kdy pravá i levá mozková hemisféra dokonale spolupracují.

Emocionální stres či trauma vyvolává špatnou komunikaci mezi pravou a levou mozkovou hemisférou. Tento stav tělo vnímá záporně a dochází k zablokování energií v mozku a následně i do některé části těla. Energie prochází tělem po drahách, kterým se říkají meridiány, každý orgán se váže s některým meridiánem. Jestliže dojde k přerušení energií v daném orgánu nebo v meridiánové dráze, nastává v těle nerovnováha. Ta se projevuje psychickými nebo fyzickými problémy či jejich kombinací.

Facilitátor klienta dostává sestupně do věkové příčiny (testováním svalu), která problém vyvolala. Tělo, mysl i duše moc dobře , kdy to bylo, i když si to vědomě nepamatujeme. Nevědomost je zdrojem mnoha potíží a jedinou protiváhou nevědomosti je vědění. Rozebráním situace ve vytestovaném věku, dojde k jejímu pochopení nebo ke zjištění, že už nejsme bezbranným dítětem. Na daný problém změníte náhled a negativní emoce pak mohou odejít. Tak dojde k obnovení toku energie v orgánu či dráze, hemisféry začnou spolupracovat a spustí se samoozdravný proces. Aby kineziolog však mohl pomoci, musí mít ty problémy, které s ním chcete řešit, u sebe zpracované.

Kineziologii vedu i s dětmi, pokud jsou děti velmi malé, práci kombinuji nebo jen vedu přes rodiče. Nemoci dětí jsou více jak v polovině případů odrazem problémů rodičů. V takové situaci ,,stačí“ vyřešit rodiče či rodovou linii a děti se samy dorovnají. Jak je to možné? Děti mají bezpodmínečně rády své rodiče a chtějí jim od starostí, nemocí, zármutků pomoci. Tyto bolesti od nich přebírají nebo se s nimi ztotožňují.

Dětem je potřeba věnovat obzvlášť péči a vést je správně životem (podrobnější informace tady).

Využití kineziologie:

 • stresy, strachy, fobie, závislosti
 • problémy s učením, koncentrací, komunikací, žárlivostí
 • problémy s otěhotněním, potraty
 • nadváha
 • chronické záněty a zdravotní problémy
 • alergie, ekzémy, poruchy imunity
 • bolesti zad, kloubů

 

 • autismus, mozková obrna
 • opožděný psychomotorický vývoj dětí
 • úrazové a poúrazové stavy
 • rodinné a partnerské vztahy
 • pracovní nespokojenost
 • sebedestruktivní chování
 • špatné životní nasměrování, nešťastný život

Využití kineziologie:

 • stresy, strachy, fobie, závislosti
 • problémy s učením, koncentrací, komunikací, žárlivostí
 • problémy s otěhotněním, potraty
 • nadváha
 • chronické záněty a zdravotní problémy
 • alergie, ekzémy, poruchy imunity
 • bolesti zad, kloubů
 • autismus, mozková obrna
 • opožděný psychomotorický vývoj dětí
 • úrazové a poúrazové stavy
 • rodinné a partnerské vztahy
 • pracovní nespokojenost
 • sebedestruktivní chování
 • špatné životní nasměrování, nešťastný život

S klientem pracuji individuálně. Vzhledem ke své 10ti leté praxi vím, že využití této metody je obrovské, ne však neomezené. U lidí s těžkými letitými depresivními stavy, kteří užívají několik druhů antidepresiv najednou, nemůžeme současně řešit jejich problémy i kineziologií. Úkolem antidepresiv je tlumit emoce, což se s kineziologií neslučuje, protože ta s emocemi pracuje.

Spolu – pracujeme na Vašem životě a na Vašich problémech. Nikdo za Vás problémy nevyřeší a ani za ně nepřebírá odpovědnost.

Jakmile dojde k uvolnění emocí, pochopení daného problému a převzetí za sebe zodpovědnosti, stávají se někdy i ,,zázraky“. V této chvíli naše práce končí a já se s hrdostí za Vámi dívám, protože vidím, co všechno jste dokázali změnit. Za to Vám moc děkuji!